Yüksek Lisans

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’dir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İTÜ Lisansüstü ve Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince Yüksek Lisans derslerinin 4 tanesi zorunlu (12 kredi) ve 4 tanesi (12 kredi) seçmeli ve İTÜ lisansüstü programında belirtilen derslerdir. Aşağıda Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans Programı için önerilen derslerin tablosu verilmiştir. Daha sonra ise sırasıyla ders öneri formları verilmiştir.

Dersler

Zorunlu Dersler

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

Engineering Mathematics 
(3+0)

NSE504E*
 Physics and Chemistry of Nanostructures 
(3+0)

NSE505E
Properties of Nanomaterials
 (3+0)

NSE506E
Fabrication Techniques in Nanotechnology
(3+0)

 

NSE 596
 Seminer- Kredisiz
(2+0)

Seçmeli Dersler

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

MAM503E
Structure and Crystallography of Materials
(3+0)

NSE508E
Polymeric Nanostructures and Nanocomposites
(3+0)

NSE610E
           Advanced Characterization Techniques of Materials
 (3+0)

KMM538E
Molecular Simulation Methods
(3+0)

MAM509E
 Molecular Sensors and NanoBiosensors
(3+0)

NSE 510E
Model Organisms in Bionanotechnological Research
(3+0)

 NSE 511E
Molecular Biomimetics and Synthetic Biology
(3+0)

NSE516E
Immobilized Enzyme and Cell Technology
(3+0)

NSE513E
Molecular Structure of Biological Materials  
(3+0)

MBG552E
Advanced Molecular Biotechnology
(3+0)

NSE515E
 Nanomechanics of Materials and Biomaterials (3+0)

EBT609E
Model Electrochemical Conversion and Storage of Energy (3+0)

EBT611E
            Solar Enegy Conversion
   (3+0)

EBT516E
Model Nanofibre Production and Applications
(3+0)

NSE517E
Environmental Nanotechnology
(3+0)

EBT518E
Nanotechniques and Nanoapplications in Foods
              (3+0)

NSE519E
            Micro and Nanofluidic Systems
   (3+0)

Ayrıca isteyen öğrenciler aşağıda listelenen dersleri açıldıkları dönemler içerisinde alabileceklerdir.

Dersin Adı

Dersi Veren

HBM 530E Computational Design of Energy Materials Doç.Dr. Adem Tekin
ELE 523E Computational Nanoelectronics Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Altun
MBM 515E Modern Surface Modif.Tech. Prof.Dr. M.Kürşat Kazmanlı
PST 507E Fiber Formation Öğr. Üyesi Dr. Ali Kılıç, Prof. Dr. Ali Demir
PST 504E- Polymer Surfaces Prof. Dr. Yıldırım Erbil
PST 532E- Mechanical Properties of Polymers Prof. Dr. Nurseli Uyanık, Prof. Dr. Hulusi Özkul
FIZ 531E – Scanning Probe Techniques
FIZ 532E – Lasers and Photonics
FIZ 505E – Physics and Technology of Semiconductor Devices I
FIZ 509E – Condensed Matter Physics I
YAP 503E – Composite Materials
KIM 515E – Quantum Chemistry
KIM 501E – Spectroelectrochemistry
KMM 504E – Carbon & Carbon Related Materials
KMM 507E – Surface Chemistry
PST 517E – Functional Polymers
PST 533E – Application of Electrochromic and Photochromic Polymers
PST 515E – Organic Surface Coating Technology
TEK 502E – Advanced Fibre Science
KIM 501E – Spectroelectrochemistry